Råvaror

Spannmål med hög kvalitet är grunden till bra mjöl.

Ekologiskt, Närodlat & Ursprungssäkert

När vi mal mjöl blandar vi inte ihop spannmål från flera lantbrukare. Utan vi håller isär spannmålen, och hur mycket vi kan mala från varje lantbrukare beror på hur stor skörd de fått av de aktuella spannmålssorten.

Därför blir varje parti spannmål som vi mal av unikt med sin speciella bakgrund, odlare och sina bakegenskaper. Och det har alltid mycket bra bakegenskaper då vi bara mal mjöl på spannmål med hög kvalitet. Det innebär att mjölet vi mal alltid bara finns i en begränsad upplaga. När det är slut börjar vi mala spannmål från en annan lantbrukare och då finns det mjölet istället, men i begränsad upplaga och så vidare.

Spannmålen vi mal på är odlad runt Närkeslätten. Närkeslätten har bördiga jordar och ger fantastisk spannmål. Det gör även att spannmålen är närodlad och vi får korta transporter till kvarnen.

Att det är ekologiskt betyder att spannmålen är odlad utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
Istället bearbetar vi jorden och ogräs mekaniskt och gödsel är naturlig från antingen djur eller växtrester.

Hög kvalitet

Vi är noga med att mäta falltal och protein på spannmålen vi mal av. Det är till stor grad det som avgör om det blir ett bra mjöl eller inte. Därför mal vi bara på spannmål som har hög kvalitet med bra protein och falltal.

Vi blandar aldrig in spannmål med låg kvalitet utan håller oss bara till spannmål som vi vet ger ett mjöl med hög kvalitet. Självklart har vi aldrig tillsatser i vårt mjöl.

Vi mal mjöl av olika vete- och rågsorter, men vi blandar inte ihop dem. De olika sorterna har olika egenskaper. En sort har högt proteintal och ger ett starkt mjöl vilket är bra när man bakar matbröd. En annan sort har något lägre protein och passar därför bra som allroundmjöl. Andra veteorter ger mer smak och används tex för att ge matbröd en god smak.

Kultursorter

Vi mal även på några gamla, så kallade, kultursorter eller kulturspannmål. Dessa vete- och rågsorter användes före stora bagerier och det svenska lantbruket industrialiserades.

Kultursorterna har en högre mängd näringsämnen och mineraler eftersom de har längre strån och därmed längre rötter som drar upp näringsämnena från jorden. Kultursorterna har ofta även mer smak än moderna spannmålssorter. Kultursorterna kommer tillbaka mer och mer eftersom de ger bakning och bröd en annan dimension med fler naturliga smaker och näringsämnen.