Om oss

Mitt på Närkeslätten har vi vårt lantbruk och vår kvarn.
Vi odlar, mal och förädlar ekologisk närodlad spannmål till produkter med mycket hög kvalitet och där du kan följa ursprunget på produkten ända tillbaka odlaren.

Vår verksamhet

Vi är ett litet familjeföretag där vi är både mjölnare och lantbrukare.

På vår gård i byn Råberga utanför Örebro odlar vi ekologisk spannmål och i vår kvarn i Glanshammar mal vi mjöl.

I lantbruket odlar vi äldre kulturspannmålssorter, havre och ibland raps. För att få en bra ekologisk växtföljd har vi även vall där vi skördar gräs som blir foder eller biogas och till gröngödsling på åkrarna.
I Glanshammar utanför Örebro har vi vår kvarn, Kullens kvarn. I den rensar vi spannmål och mal mjöl.

Kvarnen är gammal med äldre maskiner som är skonsamma mot spannmålen. Det ger oss mjöl och spannmål med hög kvalitet och härliga bakegenskaper. Vårt mjöl och den hela spannmålen säljer vi till bagerier, restauranger, caféer och till noggranna hemmabagare.

Historia

1977 tog vi över vår gård i Råberga där Gunnar är uppvuxen från Gunnars far

De första åren var lantbruket konventionellt men under början av 80-talet började vi fundera på vad ekologisk odling innebar och insåg att det var något vi ville börja med. Så 1988 la vi om gården till ekologisk odling och har sedan dess bedrivit ekologisk spannmålsproduktion. I mitten av 1990-talet började vi själva sälja våra förädlade produkter under varumärket Råberga Ekoprodukter.

I början fick vi hjälp av en mjölnare i närheten att mala vårt mjöl. Men 2007 blev vi erbjudna att köpa kvarnen, så vi slog till och köpte Kullens kvarn i Glanshammar utanför Örebro. Där rensar och mal vi idag den spannmål som är grunden i våra produkter. Kullens kvarn har funnits i bygden i nästan 100 år och har varit i drift under hela den tiden.

Våra produkter

Våra produkter kännetecknas av att de är ekologiska, närproducerade, har hög kvalitet samt är ursprungssäkra.

När vi rensar spannmålen och mal till mjöl blandar vi inte ihop spannmål från olika bönder utan de hela kornen eller mjölet i en mjölpåse kommer från en och samma bonde. Det kallar vi ursprungssäkert, eftersom vi och du som kund med säkerhet kan veta exakt vart innehållet i påsen kommer ifrån. Det gör även att vi alltid måste ha spannmål med hög kvalitet för att få den höga kvalitén på vårt mjöl.

Mjöl och spannmål är inte något homogent. Olika sorters spannmål ger olika bakegenskaper och smak. Det tycker vi är spännande. I vårt sortiment har vi både äldre sorters spannmål och mjöl malt på dessa. De äldre sorterna ger karaktär, näringsämnen och smak till bakningen. Våra nyare sorter ger bra bakegenskaper och ger en boost till självförtroendet i bakningen.

Ekologiskt

Våra produkter är ekologiska och kommer från spannmål som odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel.

Spannmålen vi mal av har vi odlat själva eller kommer från andra utvalda bönder runt Närkeslätten. Dvs, spannmålen är närodlad och har bara en kort transport till kvarnen. Det minskar transporterna och genom det klimatavtrycket. Den spannmål vi använder kommer oftast inte mer än 3-4 mil bort från kvarnen.

Då vår odling är ekologisk använder vi bara naturlig gödsel för att ge spannmålen den näring den behöver. Oftast köper vi biogödsel som är en restprodukt från biogastillverkning utanför Örebro.
Ogräs kan vara ett problem i ekologisk odling. För att ge ogräset en match bearbetar vi jorden ordentligt före sådd. Och efter sådden ogräsharvar vi några gånger så att inte ogräs tar över. En fördel med att odla äldre spannmålssorter är att de blir ganska höga och håller på så sätt tillbaka ogräset eftersom solen inte når ner till det.

Lantbruket

Vi har varit lantbrukare i flera generationer. Idag brukar vi ca 30 hektar ekologisk åkermark.

Vi har en 6-årig växtföljd, dvs grödorna återkommer i odlingen var sjätte år till åkern.

Vi bedriver sedan några år tillbaka en plöjningsfri odling. Dvs vi vänder inte gjorden med en plog utan använder andra redskap för att bearbeta jorden och motarbeta ogräs. Fördelen som vi ser med plöjningsfri odling är att växtrester får ligga kvar ytligt i jorden och ger tex ett bra skydd mot jorderosion. Även våra vänner maskarna kan röra sig bättre och friare i en plöjningsfri odling.

Vår maskinpark består av tre traktorer; en Claas 697, en Same 90 + en MF 135 som Gunnars far köpte i början av 70-talet.
Vi bearbetar jorden med tallriksharv, kultivator och såbäddsharv.
Vår såmaskin är en Väderstad Concorde och vi tröskar med en äldre Droningborgtröska.

Vi tar hjälp från andra lantbrukare med att köra gödsel och ibland även med sådd och tröskning.
Och så lånar vi maskiner av andra, som tex ogräsharv.