Mjöl

Höger bild

Så det här är text som står löpande.

Vänster bild

Det här är text som står löpande i andra fältet

Höger bild igen!

Text som står i det här fältet.