Köpvillkår

Detta avtal gäller från och med 2017-09-01

Den korta versionen

  • I priserna ingår frakt till DHL Servicepoint.
  • Vi har som regel alla produkter framme och då skickar inom ca en vecka. Men de kan ta slut och då kontaktar vi dig med info om ungefärlig leveranstid.
  • Betalning görs säkert med Swish eller med kort via Stripe.

Den längre versionen


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Råberga Ekoprodukter AB (Organisationsnummer: 559124-9163) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som “Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (“produkter”nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.rabergaeko.se (“Webbplatsen”nedan).

För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos Råberga Ekoprodukter AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Råberga Ekoprodukter AB tar emot din beställning när du klickar på knappen “Bekräftelse” i kassan (steg 5 av 5). Genom att klicka på knappen “Bekräftelse” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Råberga Ekoprodukter AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet “Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på www.rabergaeko.se. När du klickar på knappen “Bekräftelse” sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss på e-post info[a]rabergaeko.se. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning.

För att göra en avbeställning ska du kontakta oss på info[a]rabergaeko.se. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 12%. Frakt ingår, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Priser
Eftersom priserna på webbplatsen inkluderar frakt och att respektive mjölpåse köps i en mjöllåda avviker priserna från de priser som är i butik, i kvarnen eller hos återförsäljare.

Erbjudanden
Eventuella erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter.
Kravmärkta produkter är producerade av producent som är godkänd av KRAV utsedda kontrollorgan.

§5. Betalning

Kortbetalning med Stripe
Råberga Ekoprodukter AB erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner Stripe som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-MasterCard

Betalning med Swish
Betalning med Swish gör enligt instruktioner vid köpet. När vi kontrollerat att pengarna kommit in (oftast inom en dag) kan vi påbörja handläggningen av beställningen.

§6. Fullgörande

Råberga Ekoprodukter AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen “Bekräftelse” i kassan. Råberga Ekoprodukter AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till DHL Servicepoint, som föreslås ligga närmast din uppgivna adress. Råberga Ekoprodukter AB skickar normalt beställningar inom en vecka. Avvikelser kan ske i semestertider eller vid jul- och nyårshelger.

De flesta produkter finns i lager, skulle någon produkt vara slut kontaktas du om ev byte av produkt alt förväntat leveransdatum.

Fraktkostnad:
Frakt till DHL Servicepoint är inkluderad i priset.
Din order ligger hos ombudet i 14 dagar innan den returneras till oss.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Råberga Ekoprodukter AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Råberga Ekoprodukter AB står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare.

Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen) från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. Ångerrätten gäller endast på varor vars förpackning/försegling inte öppnats/brutits. Om du öppnat en mjölförpackning kan du inte välja att använda dig av ångerrätten.

När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har öppnat någon mjölförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Råberga Ekoprodukter AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Råberga Ekoprodukter AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur ska kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne önskar att nyttja sin ångerrätt kommer Råberga Ekoprodukter AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Råberga Ekoprodukter AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Råberga Ekoprodukter AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Råberga Ekoprodukter AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Råberga Ekoprodukter AB:s bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Råberga Ekoprodukter AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
Råberga Ekoprodukter AB
Råberga 215
705 94 Örebro

Tel. 070-3090202
E-post. info[a]rabergaeko.se

14 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 14 dagar från det att produkten levererats till dig, men dock endast på varor vars förpackning/försegling inte öppnats/brutits. Om du öppnat en förpackning kan du inte välja att använda dig av bytesrätten.

Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka inklusive eventuell fraktkostnad som du betalt i tillgodohavande hos Råberga Ekoprodukter AB. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Råberga Ekoprodukter AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Råberga Ekoprodukter AB. Vid retur av produkter i samband med byte ska du som kund själv betala för returfrakten.

Följande villkor gäller vid byte:
-Produkten ska vara oanvänd och i oskadat skick.
-Originalförpackningen ska vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
Instruktioner om hur du som kund ska gå tillväga för att byta eller returnera en prordukt finns beskrivna i din orderbekräftelse.

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Råberga Ekoprodukter AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Råberga Ekoprodukter AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel ska kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Råberga Ekoprodukter AB. Notera att du som kund i största möjliga mån ska minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation ska vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Råberga Ekoprodukter AB ska företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: info@rabergaeko.se
Telefon: 070-3090202

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Råberga Ekoprodukter AB ska produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Råberga Ekoprodukter AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Råberga Ekoprodukter AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Råberga Ekoprodukter AB är du ansvarig för att produkterna når Råberga Ekoprodukter AB i oskadat skick. Råberga Ekoprodukter AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Råberga Ekoprodukter AB
Råberga 215
705 94 Örebro

Återbetalningar
Råberga Ekoprodukter AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. Förbehåll

Hävningsförbehåll
Råberga Ekoprodukter AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Råberga Ekoprodukter AB.

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Råberga Ekoprodukter AB:s kontroll och som Råberga Ekoprodukter AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse ska Råberga Ekoprodukter AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse ska Råberga Ekoprodukter AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Råberga Ekoprodukter AB i samband med köp kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Råberga Ekoprodukter AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med GDPR. Kundens uppgifter kommer att användas av Råberga Ekoprodukter AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig:
Råberga Ekoprodukter AB (559124-9163)
Råberga 215
705 94 Örebro

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Köphistorik hos Råberga Ekoprodukter AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Råberga Ekoprodukter AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Råberga Ekoprodukter AB ska kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

§14. Övrigt

Polisanmälan
Råberga Ekoprodukter AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer ska de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Råberga Ekoprodukter AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare ska kunna använda sig av webbplatsen. Råberga Ekoprodukter AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, “kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: “Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: “Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Tvist mellan Råberga Ekoprodukter AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Råberga Ekoprodukter AB följa nämndens beslut.