Grahamsmjöl

Ekologiskt Grahamsmjöl är ett fullkornsmjöl med en grövre malning där hela vetekornet tas tillvara. Fullkorn innebär att man behåller alla vetekornets beståndsdelar och därmed alla nyttiga mineraler och näringsämnen. Finns både som valsmalet och stenmalet. Det stenmalda är något grövre än det valsmalda.

Att det är ekologiskt betyder att det är odlat helt utan bekämpningsmedel och utan konstgödsel.  
Grahamsmjöl finns i 1kg samt 25kg.

Passar mycket bra i matbröd där man vill ha en grövre struktur. Använd det i bakning där Vetemjöl eller Matbrödsmjöl är grunden.

Valsmalet
– Sort: Quarna
– Odlare: Vi själva, Råberga
– Protein: 
– Falltal: 
– Askhalt:
– Utmalningsgrad: 100%
Ekologiskt & KRAV-godkänt 

Stenmalet
– Sort: Fylgia Röd
– Odlare: Björn Ingemarsson, Sjågesta, Glanshammar 
– Protein: 
– Falltal: 
– Askhalt:
– Utmalningsgrad: 100%
Ekologiskt & KRAV-godkänt