Fylgiavetemjöl

Fylgiavetemjöl är ett siktat mjöl, dvs kli och groddar är vid malningen bortsiktat.
Fylgiavetemjölet mal vi av en kulturvetesort som heter Fylgia röd. Vilket gör att vi får ett vetemjöl som även har alla de nyttiga näringsämnen och mineraler som kulturspannmål har.
Fylgiavetemjöl finns i 2kg, 5kg samt 25kg.

Fylgiavetemjöl:
Är ett svagare mjöl med en lantlig spannmålssmak och passar mycket bra i lägre matbröd, kakor, bullar, paj, pizza mm. Mjölet är inte så starkt. Så om du vill ha ett bröd som blir högt, använd även Vetemjöl Quarna som är ett starkare mjöl.

– Sort: Fylgia röd, kulturspannmål
– Odlare: Björn Ingmarsson, Sjågesta, Glanshammar
– Protein: 10,8
– Falltal: 404
– Askhalt:
– Utmalningsgrad: 65%

Fylgiavetemjöl