Mjölnarens lådor

Grunden i din beställning. Lägg först en mjöllåda i din varukorg. Välj sedan mjölsorter själv och fyll mjöllådan med 10 resp 19kg mjöl. Vi skickar den sedan till din närmsta DHL Service point.