Helt vete för odling av vetegräs

Helt vete för dig som vill odla ditt eget vetegräs. Vetet är noggrant rensat och finns i olika sorter